มารยาทในการอ่าน

มารยาทในการอ่าน
มารยาทเป็นวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งสังคมยอมรับและยกย่อง ผู้มีมารยาทคือผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนขัดเกลามาดีแล้ว มารยาทในการอ่านแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางคนอาจไม่รู้สึกแต่ไม่ควรมองข้าม มารยาทเหล่านี้
มารยาททั่ว ๆ ไปในการอ่าน มีดังนี้
1.ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก
2.ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่รำคาญและไม่ควร แย่งอ่าน
3.ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อื่นต้องการความสงบ
4.ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น
5.ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม
7.เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s